Parteneriatul stat-biserica din alt unghi

Legea privind parteneriatul dintre stat şi culte în domeniul serviciilor sociale a fost adoptata de catre Camera Deputatilor cu un numar de 254=pentru, contra=7,abtineri=5, nu au votat=1 din cei 267 prezenti.O sa iau in discutie cazul BOR pentru ca biserica ortodoxa este principala beneficiara a legii.

Din legea adoptata de Camera Deputatilor:

  Art. 4. – Principiile care stau la baza finanţării activităţilor prevăzute la art. 1 sunt următoarele:
  a) nesubstituirea, respectiv asigurarea managementului
  serviciilor sociale care sunt organizate şi funcţionează în cadrul
  cultelor şi în lăcaşurile de cult, distinct de managementul
  serviciilor religioase
  ; neincluderea în programul serviciilor sociale
  a serviciilor religioase
  ;

Potrivit art 67 din statutul BOR:

  (1) Comitetul parohial are 5 servicii[social,misionar,cultural,pentru tineret,administrativ-gospodaresc] fiecare fiind condus de un coordonator numit de cãtre biroul de conducere.
  (2) Serviciile Comitetului parohial au urmãtoarele atribuþii:
  a. Serviciul social:
  […]10 . coopereazã în permanentã cu preotii misionari din sistemul
  de sãnãtate, penitenciare si armatã, azile, orfelinate etc.;
  […]
  b. Serviciul misionar:
  5. organizeazã vizite misionare în spitale, în penitenciare, în
  centre pentru ocrotirea copiilor si a vârstnicilor si în familii aflate
  în dificultate;
  6. mentine, în permanentã, legãtura cu asociaþiile bisericesti
  ortodoxe de pe teritoriul parohiei si al eparhiei;

Cu alte cuvinte pe langa activitatea filantropica BOR a facut catehizare;serviciul social fiind strans legat de cel misionar.De ce s-ar opri acum?

  Art4 b) protecţia împotriva discriminării, conform căruia
  criteriile de acces ale beneficiarilor la programele iniţiate de culte
  nu ţin cont de origine etnică, limbă, religie, categorie socială, sex,
  orientare sexuală, apartenenţă politică, dizabilitate sau dependenţă,
  precum şi de alte criterii care ar putea restricţiona drepturile
  omului şi libertăţile fundamentale;

Orientare sexuala….HAI S-O VAD SI P-ASTA! BOR a cerut incriminarea homosexualitatii si a criticat paradele gay considerand ca „Astfel de manifestari, straine de traditia bimilenara a poporului roman, nu fac altceva decat sa creeze tulburare si confuzie in detrimentul familiei si al societatii romanesti actuale”.Partea cu BOR asigura asistenta sociala pentru gay va depasi vreodata stadiul de banc?

Religie…judecand dupa conflictul cu greco-catolicii mi-e greu sa cred ca se vor intelege.

Aparteneta politica…nu-mi fac griji prea mari.Pe principiul sa te ai bine ca toti ca nu se stie cine vine la putere.

Restul principiilor sunt imposibil de pus in practica:libera concurenta,eficacitatea utilizării fondurilor publice,tratamentul egal,cofinanţarea si cel mai tare transparenta.

  e) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor
  celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurilor
  de selecţie şi finanţare;

Cand vreodata a fost BOR transparenta?La capitolul asta BOR se aseamana cu o femeie ce poarta burka.Mai mult,cand vine vorba de tragere la raspundere BOR devine de fiecare data defenva si considera fiecare cerere de justificare a banilor cheltuti ca fiind un atac la ”sfanta biserica”…autonoma!
Pentru celelalte ‘principii’ vor dicta fondurile.

  Art. 5. – Obiectivele programelor prevăzute la art. 1 sunt
  următoarele:
  a) înfiinţarea, organizarea şi acordarea de servicii sociale
  destinate unor categorii de persoane vulnerabile, în risc de excluziune
  socială;
  b) organizarea şi derularea de acţiuni caritabile în sprijinul
  persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor aflate în situaţie de
  sărăcie severă şi risc de marginalizare socială;
  c) asistenţă şi suport acordate victimelor calamităţilor naturale;
  d) crearea unor corpuri de voluntari instruiţi pentru a participa
  la identificarea în comunitate a persoanelor în nevoie, la acordarea
  unor servicii de informare şi consiliere, de îngrijire şi asistenţă, de
  intervenţie în situaţii de urgenţă, de prevenire a sărăciei severe şi de
  combatere a marginalizării sociale, de mediere.

Tot din statutul BOR:

  Art 67(2)
  a) serviciul social
  4. se ocupã cu ajutorarea sãracilor, orfanilor, vãduvelor si a
  vârstnicilor;
  11. cu acordul autoritãtii bisericesti superioare, colecteazã
  ajutoare în situaþii de urgentã si sprijinã constituirea unui fond
  financiar pentru astfel de situatii;
  8. sprijinã programul de asistenþã maternalã si adopþiile
  naþionale;
  9. promoveazã si sustine programe social-filantropice ale
  parohiei; sprijinã si întreþine cantina socialã a parohiei;
  12. sprijinã programele de prevenire si eradicare a violenþei
  în familie, de combatere a traficului de fiinþe umane, a drogurilor
  si altele, precum ºi acordarea asistenþei spirituale si materiale
  familiilor din care pãrintii au plecat la muncã sau studii în strãinãtate
  ori au emigrat definitiv.

BOR merge si mai departe:

  2. coopteazã în Comitetul parohial, pentru colaborare, pe
  asistentul social sau lucrãtorul social de la primãria localã, sau,
  dupã caz, îl invitã la sedinþele Comitetului parohial;

BOR le implineste pe toate,potrivit statutului,chiar mai mult decat atat.De ce este nevoie de o lege pentru reglementa ceva ce BOR face din proprie initiativa?Sa fie 20%vs.80% de vina?

  Art. 6. – (1) Pot fi finanţate, potrivit prevederilor prezentei
  legi, programe de servicii sociale, programe caritabile şi programe
  de sprijin a mişcării de voluntariat în domeniul asistenţei sociale
  care au ca beneficiari finali următoarele categorii de persoane:
  c) persoane vârstnice lipsite de venituri sau cu venituri mici,
  fără susţinători legali
  , aflate în situaţie de dependenţă datorită
  pierderii sau limitării autonomiei fizice, psihice sau mintale;

Aceste persoane vor fi tinta acestui program.De ce?In cazul in care detin proprietati vor fi obligate prin diverse mijloace,mai putin legale sau morale,sa doneze cultelor casele si/sau terenurile.

  Art. 7. – (1) Cultele, în calitate de furnizori de servicii
  sociale, pot organiza şi acorda servicii sociale, după cum urmează:
  a) direct, prin structurile proprii unităţilor de cult, respectiv
  departamente, compartimente etc.;
  b) prin asociaţiile şi fundaţiile înfiinţate în acest scop.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), cultele au obligaţia
  de a organiza şi acorda serviciile sociale şi programele de instruire
  într-un spaţiu distinct de cel destinat serviciilor religioase, astfel
  încât să poată fi respectate standardele de calitate obligatorii în
  domeniu, precum şi principiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi b).
  (3) Sunt considerate eligibile pentru finanţare cultele care
  respectă prevederile legale în vigoare privind acreditarea
  furnizorilor şi serviciilor sociale.

Articolul 7 ridica mai multe probleme:
1.Avantajul indiscutabil pe care cultele il dobandesc in fata ONG-urilor neafiliate religios din domeniul asistentei sociale.
2.Partea cu ‘spatiu distinct’ este intentionat lasata la voia intamplarii.De parca ar fi mare diferenta daca asistenta religioasa s-ar oferi in biserica sau intr-un spatiu aflat in vecinatatea sau chiar in curtea lacasului respectiv.Parca si vad afirmatii de genul ‘statul nu ne-a pus la dispozitie alt spatiu’!

Alti bani,alta distractie:

  Art. 8.(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot fi parte la
  programele iniţiate de culte prin participare cu resurse financiare
  şi/sau umane, punerea la dispoziţie de terenuri, clădiri etc., stabilite
  prin contractele de parteneriat încheiate în condiţiile legii.

  Art10 (4) Pentru acordarea finanţării de la bugetul de stat a
  proiectelor selectate, cultele au obligaţia de a asigura cofinanţarea
  acestora în cuantum de cel puţin 20% din totalul sumei aprobate.

Teoretic:

  Art. 14. – Activităţile desfăşurate în baza prezentei legi nu
  pot constitui mijloc de atragere la vreun cult al beneficiarilor de
  servicii, sub sancţiunea încetării finanţării.

Practic am aratat mai sus ca indirect se poate.Ar mai fi de adaugat ca perceptia omului de rand va fi ca biserica l-a ajutat; nu statul.Spun asta pentru ca preotii vor fi cei care aduc in atentia autoritatilor cazurile sociale.
Incearca sa-i explici lu’ ţaţa Veta, care are probabil 4 clase si 7 copii, ca statul vine cu 80%!

Asteptam [sau nu] in termen de 90 de zile si normele de aplicare a legii elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si aprobate prin HG.

PS:Multumesc celor care au votat impotriva![Budurescu Daniel-Stamate,Cazan Mircea Vasile,Irimescu Mircea,Orban Ludovic,Popescu Dan-Mircea,Prigoană Vasile-Silviu,Voicu Mihai Alexandru]

Reclame
Acest articol a fost publicat în politica, religie și etichetat , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.